Ministerstwo Sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie, od 2 listopada 2020 r. do odwołania – zawiesza się osobiste udzielanie porad prawnych w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nozdrzcu. W czasie pełnienia dyżurów (w danym dniu i o określonych godzinach) pomoc prawna będzie świadczona za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Ponadto informuję, że nadal istnieje możliwość otrzymania osobistej porady prawnej w NPP w Brzozowie. Rejestracja i wszystkie informacje w przedmiotowej sprawie dostępne są pod nr telefonu 605 662 030.