W związku z wprowadzoną Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Wójt Gminy Nozdrzec informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w Urzędzie Gminy Nozdrzec.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla jest obowiązkowy dla tych, którzy chcą kupić węgiel w cenie gwarantowanej do 2000,00 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz 1,5 tony na gospodarstwo domowe od 1 stycznia 2023 do 15 kwietnia 2023.

UWAGA!

O zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby, uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie zakupiły węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie poniżej 2 000,00 zł brutto za tonę. Dla usprawnienia weryfikacji wniosków prosimy osoby, które otrzymały dodatek węglowy, aby do wniosku dołączyły kserokopię informacji o otrzymaniu dodatku węglowego.

Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów węgla będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu.

Wniosek o zakup węgla należy składać:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Wniosek na zakup węgla