Logo Gminy Nozdrzec

27 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski podjął decyzję o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przyjęte przez Sejm przepisy mają pozwolić na to, by gminy mogły kupić węgiel od wskazanych podmiotów po 1,5 tys. zł. za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł. za tonę (bez kosztów transportu).

W myśl uchwalonych przepisów gmina będzie prowadzić dystrybucję między innymi w ramach umowy z innym podmiotem (np. składem węglowym) lub kilkoma podmiotami.

O terminach i szczegółach realizacji przedsięwzięcia będziemy Państwa informować na bieżąco w przyjęty zwyczajowo sposób, w tym za pośrednictwem naszych stron internetowych i mediów społecznościowych.