Zakład Gospodarki Komunalnej

36-245 Nozdrzec 224 (II piętro)
Jan Bobola – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
tel/fax: 13 439 8 020 wewn. 46

e-mail: zgk.nozdrzec@op.pl