Usuwanie skutków klęsk

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina Nozdrzec zrealizowała 2 zadania: ,,Remont drogi dz. nr ewid. 5821 w miejscowości Izdebki w km 0+000 – 0+400” ,,Remont drogi dz. nr ewid. 2812 w miejscowości Nozdrzec w km 0+000 – 0+290” Całkowita wartość inwestycji to koszt 217 455,46 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 133 406,00 zł.

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych gmina Nozdrzec zrealizowała 2 zadania:

1. ,,Remont drogi dz. nr ewid. 5821 w miejscowości Izdebki w km 0+000 – 0+400”
Całkowita wartość zadania wyniosła 94 710,00 zł, z czego dofinansowania z budżetu państwa 61 600,00 zł.
2. ,,Remont drogi dz. nr ewid. 2812 w miejscowości Nozdrzec w km 0+000 – 0+290”
Całkowita wartość zadania wyniosła 122 745,46 zł, z czego dofinansowania z budżetu państwa 71 806,00 zł.