Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia:

Wtorek: 7.00 – 15.00
Środa: 11.00 – 19.00
Czwartek: 7.00 – 11.00

Odpady są przyjmowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr telefonu: 501001960

Szczegółowy opis odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK