Oświata

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

36-245 Nozdrzec 224

tel. 13 439 80 20

e-mail: gzeas@nozdrzec.pl

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Hłudno 89

36-245 Nozdrzec

tel.: (4813) 43-98-570

e-mail: szkola_hludno@nozdrzec.pl

www.shludno.edupage.org

Dyrektor szkoły: Jan Gosztyła

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

36-245 Nozdrzec 227A

tel.: (4813) 43-98-009

e-mail: szkola_nozdrzec@nozdrzec.pl

www.zsnozdrzec.szkolnastrona.pl

Dyrektor szkoły: Teresa Toczek

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze

Wara 247

36-245 Nozdrzec

tel/fax: (4813) 43-98-550

e-mail: szkola_wara@nozdrzec.pl

http://zswara.szkolna.net/

Dyrektor szkoły: Aleksander Fil

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

36-233 Wesoła 401

tel/fax: (4813) 43-98-263

tel: (4813) 43-98-263

e-mail: szkola_wesola@nozdrzec.pl

www.zswesola.szkolnastrona.pl

Dyrektor szkoły: Józef Gratkowski

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym

36-203 Izdebki 362

tel.: (4813) 43-99-710

e-mail: szkola_izdebki@nozdrzec.pl

www.spizdebki.edupage.org

Dyrektor szkoły: Agnieszka Woś

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

36-2245 Nozdrzec

Siedliska

tel: (4813) 43 98 042

e-mail: szkola_siedliska@nozdrzec.pl

http://siedliska.superszkolna.pl/

Dyrektor szkoły: Janina Helon