Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Logo programu Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Zapraszamy Państwa do skorzystania z Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Dotychczas na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a...
Logo Gminy Nozdrzec

Kontrole domowych pieców i kotłów oraz zbiorników bezodpływowych i kompostowników

Ruszają kontrole domowych pieców i kotłów oraz zbiorników bezodpływowych i kompostowników. Będą one prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Nozdrzec na podstawie upoważnienia udzielonego przez...
Logo programu Czyste Powietrze

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie udzielania prefinansowania dla beneficjentów Części 2 i Części...

Od 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Zmiana umożliwiła Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie...
Logo programu Czyste Powietrze

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i...