NOZDRZEC_LOGO

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”

Regulamin rekrutacji

Załącznik_Nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Karta zgłoszeniowa

Załącznik_Nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik Nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie uczestnika Projektu

Załącznik Nr 4 do Regulaminu rekrutacji – oświadczenie o spełnieniu kryteriów premiujących

Załącznik Nr 5 do Regulaminu rekrutacji – karta zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach dodatkowych