Gmina Nozdrzec logo

Informujemy, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który miał odbyć się 3 listopada 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej,
 • nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej,
 • nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w Wesołej
 • nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej,
 • nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w Wesołej
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w Wesołej,
 • nr 9967 o pow. 0,41 ha, położona w Wesołej,
 • nr 9968 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej,
 • nr 10137 o pow. 0,33 ha, położona w Wesołej,
 • nr 10208 o pow. 0,24 ha, położona w Wesołej,
 • nr 765 o pow. 0,11 ha, położona w Izdebkach
 • nr 779 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach,

w związku z sytuacją epidemiologiczną zostaje odwołany, wpłacone wadia zostaną zwrócone.