Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich Już od lutego 2022 r. mieszkańcy Wesołej korzystają z nowej sieci wodociągowej. Wniosek na realizację operacji typu „Gospodarka...
plakat_przedszkole Wara 9.1 RPO WP-1

Od lipca 2020 r. przystępujemy do realizacji projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”

Informujemy, że 24 kwietnia 2020 r. Gmina Nozdrzec zawarła umowę z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie – Instytucją Pośredniczącą w realizacji...
Gmina Nozdrzec otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 358 tys. złotych na remont drogi gminnej nr 115851R na odcinku 990 m

Środki na remont Harendarskiej

Z radością informujemy, że Gmina Nozdrzec otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 358 tys. złotych na remont drogi gminnej nr 115851R na odcinku 990...