podkarpacki program odnowy wsi

Sołectwo Wesoła w gminie Nozdrzec już drugi rok uczestniczy w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W roku 2021 mieszkańcy we współpracy z Radą Sołecką i Sołtysem tej miejscowości, opracowali Sołecką Strategię Rozwoju wsi Wesoła na lata 2021-2025. Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o przyjęciu Strategii dla wsi Wesoła oraz o przystąpieniu do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W ramach realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju w roku 2021 obok Domu Strażaka została wybudowana altana rekreacyjna i wyremontowane kominy na budynku Domu Strażaka. Całość inwestycji opiewała na kwotę 24 895,30 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi wyniosło 12 000,00 zł, wkład własny Gminy Nozdrzec wyniósł 12 895,30 zł.

W 2022 roku podjęto dalsze działania zaplanowane do realizacji w Strategii. Wybudowane zostało ogrodzenie wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wesołej. Nowe ogrodzenie nie tylko poprawiło estetykę obejścia szkoły, ale także pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo uczniów i użytkowników placu sportowo-rekreacyjnego mieszczącego się obok budynku szkoły. Koszt zadania opiewał  na kwotę 15 725,61 zł, z czego dofinansowanie pozyskane ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi wynosi 50%.

W realizację działań objętych Sołecką Strategią Rozwoju wsi Wesoła na lata 2021-2025 zaangażowana jest lokalna społeczność. We wszystkich pracach uczestniczyli mieszkańcy wsi, druhowie z OSP Wesoła i członkowie LKS Wesoła.

Partnerami Gminy Nozdrzec w realizacji projektu są OSP Wesoła i LKS Wesoła.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i partnerom za aktywny udział w pracach.

Zapraszamy do galerii w naszych mediach społecznościowych.

 

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2022