Wśród wielu zadań publicznych zrealizowanych w 2021 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu znalazł się projekt pn.

Wśród wielu zadań publicznych zrealizowanych w 2021 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu znalazł się projekt pn. „”Wyposażenie w instrumenty muzyczne oraz sprzęt nagłaśniający Gminnego Ośrodka Kultury”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w wysokości 28 000,00 złotych. Wkład własny instytucji kultury pochodzący z dotacji budżetu gminy Nozdrzec wyniósł 12 023,00 złotych.

W ramach zadania został zakupiony sprzęt muzyczny (saksofony, skrzypce, klarnet, kontrabas, gitary, perkusja) oraz nagłaśniający (kolumny, zestaw bezprzewodowych mikrofonów, mikrofony perkusyjne, kondycjometr sieciowy). Zakupiony sprzęt pozwolił uzupełnić braki infrastrukturalne, z którymi mierzy się nasza instytucja kultury oraz dał początek dla budowy zaplecza z profesjonalnym sprzętem. Zrealizowane zakupy w ramach realizacji zadania wpłynęły pozytywnie na działalność statutową naszej instytucji kultury. Utworzona została niekomercyjna oferta zajęć muzycznych oraz kształcenia muzycznego dla wszystkich grup społecznych. Bezpłatny dostęp do zajęć/ warsztatów muzycznych jak i do instrumentów gwarantuje równy dostęp do oferty rozwijania pasji muzycznych dla wszystkich mieszkańców gminy Nozdrzec. Udostępnienie narzędzi do kształceniu muzycznego oraz rozwijania pasji pozwoliło na stworzenie ambitnej alternatywy spędzania wolnego czasu. Zniwelowane zostały również różnice w dostępie do zajęć muzycznych oraz kultury między mieszkańcami małych ośrodków wiejskich, a osobami zamieszkującymi zurbanizowane tereny miejskie. Zakup potrzebnego sprzętu oraz realizacja działań z zakresu kształcenia muzycznego pod okiem wykwalifikowanego instruktora jest zaczątkiem dla odbudowy kapeli ludowej „Ostrzewianie” oraz młodszej grupy „Ostrzewiki”, w ramach których nie tylko osiągniemy efekt promocji i podtrzymania dziedzictwa kulturowego, ale również nastąpi integracja społeczności lokalnej.