Wszystkie szkoły z terenu gminy, dla których organem prowadzącym jest gmina Nozdrzec- otrzymały dofinansowanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości, w łącznej wysokości 270 000,00 złotych. Złożone aplikacje przez gminę Nozdrzec zostały zaakceptowane. Dzięki otrzymanym środkom finansowym możliwa będzie budowa wśród uczniów kompetencji przyszłości w obszarze nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Nauka poprzez eksperymentowanie z pewnością przyniesie oczekiwane efekty i pozwoli uczniom nabyć praktyczne umiejętności, które będą mogły być wykorzystane oraz rozwijane na kolejnych etapach edukacji ponadpodstawowej. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie- 30 000,00 zł Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu- 60 000,00 zł Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze- 60 000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej- 30 000,00 zł Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach- 60 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Siedliskach- 30 000,00 zł
Wszystkie szkoły z terenu gminy, dla których organem prowadzącym jest gmina Nozdrzec- otrzymały dofinansowanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości, w łącznej wysokości
270 000,00 złotych.
Złożone aplikacje przez gminę Nozdrzec zostały zaakceptowane. Dzięki otrzymanym środkom finansowym możliwa będzie budowa wśród uczniów kompetencji przyszłości w obszarze nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Nauka poprzez eksperymentowanie z pewnością przyniesie oczekiwane efekty i pozwoli uczniom nabyć praktyczne umiejętności, które będą mogły być wykorzystane oraz rozwijane na kolejnych etapach edukacji ponadpodstawowej.
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie- 30 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu- 60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze- 60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej- 30 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach- 60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Siedliskach- 30 000,00 zł