W piątek 19 listopada w Siedliskach odbyło się podsumowanie działań związanych z realizacją projektu „EtnoGmina- Warsztaty Pisania Ikon”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie społeczności lokalnej, uczestnicy projektu oraz osoby zaangażowane w jego realizację, a także Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek i Sekretarz Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran. Miła i rodzinna atmosfera sprzyjała zacieśnieniu znajomości nawiązanych podczas warsztatów, a obecność przedstawicieli władz samorządowych była fundamentem dla nawiązania dyskusji na temat działań związanych z promocją oraz podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego. Projekt „EtnoGmina Warsztaty Pisania Ikon” miał na celu m.in. upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego naszego województwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz, co szczególnie ważne, pobudzanie postaw osobistego uczestnictwa w przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturalnych. Adresatami realizowanego projektu byli mieszkańcy województwa podkarpackiego, zainteresowani historią Ikony, którzy poprzez nabycie praktycznych umiejętności w pisaniu Ikon chcieli wpłynąć na zachowanie tego elementu kultury naszego regionu. W trakcie projektu uczestnicy wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, na temat genezy i symboliki Ikony w sztuce wczesnochrześcijańskiej oraz obecności tego elementu sztuki w kulturze województwa podkarpackiego. Ponadto osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie spędziły 36 godzin nad tworzeniem własnej ikony, pod okiem p. Jadwigi Denisiuk, która prowadzi największą i najstarszą pracownię Ikon na terenie Bieszczadów. Pisanie Ikon zaczęło się od rysowania obrysu postaci na desce. Przez następnych kilkanaście godzin beneficjenci zadania pracowali nad podkładem z żółtka i pigmentu, nakładaniem żywicy, szlifowaniem, złoceniem oraz klejeniem. Po wyschnięciu prac, na kolejnych warsztatach, zajęto się najważniejszym elementem pisania Ikon, czyli podkładem pod części cielesne pisanych postaci, tzw. sankir. Etap ten polegał na nałożeniu wielu warstw farby. Kolory były nakładane stopniowo od najciemniejszego do najjaśniejszego. Dzięki temu zabiegowi wykonywane postaci wyłaniały się z ciemności i przechodziły w światłość- sztuka ta nawiązuje do przemiennej natury ludzkiej oraz oczyszczenia z grzechów. Równie czasochłonnym zajęciem dla uczestników było nakładanie koloru na szaty. W celu uzyskania jednolitej powierzchni należało nałożyć wiele warstw farby. Przez pozostałą część warsztatów pracowano nad cieniowaniem elementów ciała, co polegało na położeniu mieszaniny ochry z pigmentami- dla uzyskania wyrazistych zarysów twarzy, nakładaniem światła oraz malowaniem oczu, ust i ramki. Bardzo ważnym działaniem na wszystkich etapach pisania Ikon było przygotowanie farby, którą uczestnicy tworzyli własnoręcznie z sproszkowanych pigmentów pochodzenia ziemnego lub mineralnego oraz mieszanki żółtka kurzego jaja i wody. Wszystkie przygotowane prace wzięły udział w wernisażu, a po jego zakończeniu Ikony trafiły do swoich autorów. Jest nam niezmiernie miło, że proponowane działanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Obecność uczestników z różnych miejsc naszego regionu jest doskonałym dowodem na to jak ważnym i interesującym elementem naszego dziedzictwa jest Ikona. To wspaniałe, że wspólnie pracowaliśmy nie tylko nad poszerzeniem wiedzy o sztuce wczesnochrześcijańskiej, ale również dołożyliśmy wszelkich starań dla podtrzymania tradycji pisania Ikon. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz zaangażowanie w realizowane zadanie. Mamy nadzieję, że to nie koniec naszej przygody, i że w przyszłości spotkamy się ponownie przy działaniach propagujących dziedzictwo kulturowe województwa podkarpackiego. Serdeczne podziękowania pragniemy skierować również w stronę Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego za dofinansowanie realizowanego zadania. Warsztaty nie odbyłyby się bez obecności Pani Jadwigi Denisiuk, która poświęciła sporo uwagi wszystkim uczestnikom projektu i podzieliła się cennym doświadczeniem oraz wiedzą na temat pisania Ikon- dziękujemy!- Prezes Stowarzyszenia

W piątek 19 listopada w Siedliskach odbyło się podsumowanie działań związanych z realizacją projektu „EtnoGmina- Warsztaty Pisania Ikon”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie społeczności lokalnej, uczestnicy projektu oraz osoby zaangażowane w jego realizację, a także Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek i Sekretarz Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran. Miła i rodzinna atmosfera sprzyjała zacieśnieniu znajomości nawiązanych podczas warsztatów, a obecność przedstawicieli władz samorządowych była fundamentem dla nawiązania dyskusji na temat działań związanych z promocją oraz podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

Projekt „EtnoGmina Warsztaty Pisania Ikon” miał na celu m.in. upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego naszego województwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz, co szczególnie ważne, pobudzanie postaw osobistego uczestnictwa w przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturalnych. Adresatami realizowanego projektu byli mieszkańcy województwa podkarpackiego, zainteresowani historią Ikony, którzy poprzez nabycie praktycznych umiejętności w pisaniu Ikon chcieli wpłynąć na zachowanie tego elementu kultury naszego regionu.

W trakcie projektu uczestnicy wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, na temat genezy i symboliki Ikony w sztuce wczesnochrześcijańskiej oraz obecności tego elementu sztuki w kulturze województwa podkarpackiego. Ponadto osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie spędziły 36 godzin nad tworzeniem własnej ikony, pod okiem p. Jadwigi Denisiuk, która prowadzi największą i najstarszą pracownię Ikon na terenie Bieszczadów. Pisanie Ikon zaczęło się od rysowania obrysu postaci na desce. Przez następnych kilkanaście godzin beneficjenci zadania pracowali nad podkładem z żółtka i pigmentu, nakładaniem żywicy, szlifowaniem, złoceniem oraz klejeniem. Po wyschnięciu prac, na kolejnych warsztatach, zajęto się najważniejszym elementem pisania Ikon, czyli podkładem pod części cielesne pisanych postaci, tzw. sankir. Etap ten polegał na nałożeniu wielu warstw farby. Kolory były nakładane stopniowo od najciemniejszego do najjaśniejszego. Dzięki temu zabiegowi wykonywane postaci wyłaniały się z ciemności i przechodziły w światłość- sztuka ta nawiązuje do przemiennej natury ludzkiej oraz oczyszczenia z grzechów. Równie czasochłonnym zajęciem dla uczestników było nakładanie koloru na szaty. W celu uzyskania jednolitej powierzchni należało nałożyć wiele warstw farby. Przez pozostałą część warsztatów pracowano nad cieniowaniem elementów ciała, co polegało na położeniu mieszaniny ochry z pigmentami- dla uzyskania wyrazistych zarysów twarzy, nakładaniem światła oraz malowaniem oczu, ust i ramki. Bardzo ważnym działaniem na wszystkich etapach pisania Ikon było przygotowanie farby, którą uczestnicy tworzyli własnoręcznie z sproszkowanych pigmentów pochodzenia ziemnego lub mineralnego oraz mieszanki żółtka kurzego jaja i wody.

Wszystkie przygotowane prace wzięły udział w wernisażu, a po jego zakończeniu Ikony trafiły do swoich autorów.

Jest nam niezmiernie miło, że proponowane działanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Obecność uczestników z różnych miejsc naszego regionu jest doskonałym dowodem na to jak ważnym i interesującym elementem naszego dziedzictwa jest Ikona. To wspaniałe, że wspólnie pracowaliśmy nie tylko nad poszerzeniem wiedzy o sztuce wczesnochrześcijańskiej, ale również dołożyliśmy wszelkich starań dla podtrzymania tradycji pisania Ikon. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz zaangażowanie w realizowane zadanie. Mamy nadzieję, że to nie koniec naszej przygody, i że w przyszłości spotkamy się ponownie przy działaniach propagujących dziedzictwo kulturowe województwa podkarpackiego. Serdeczne podziękowania pragniemy skierować również w stronę Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego za dofinansowanie realizowanego zadania. Warsztaty nie odbyłyby się bez obecności Pani Jadwigi Denisiuk, która poświęciła sporo uwagi wszystkim uczestnikom projektu i podzieliła się cennym doświadczeniem oraz wiedzą na temat pisania Ikon- dziękujemy!- Prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko- Brzozowskiej- Grzegorz Hardulak, Dyrektor GOK- koordynator zadania- Edyta Serwatka, autor projektu- Adrian Skubisz.

Projekt „EtnoGmina- Warsztaty Pisania Ikon” dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Nozdrzec.