Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

W związku z wykonywaniem prac rolnych, które w tym okresie polegają m.in na stosowaniu środków ochrony roślin- apelujemy o zdrowy rozsądek oraz przestrzeganie prawa w wykonywanych czynnościach.

Niewłaściwe wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin stwarza śmiertelne zagrożenie dla pszczół oraz pozostałych zapylaczy. Postępująca chemizacja w rolnictwie jest jedną z głównych przyczyn wymierania pszczół. Środki chemiczne działają m.in. na układ nerwowy- zapylacze są paraliżowane i umierają w wielogodzinnych konwulsjach. Natomiast osobniki, którym uda się wrócić do gniazda, przenoszą zabójcze środki ze sobą, co doprowadza do wymierania całych rodzin. Aby odtworzyć utracone hodowle, pszczelarze potrzebują kilku lat żmudnej pracy. W przypadku dzikich owadów zapylających może dojść nawet do masowego wymierania oraz trwałego zaniku poszczególnego gatunku na danym terenie.

Pszczoły na terenie naszego kraju wymierają w zastraszającym tempie. Mimo, że co raz więcej osób zajmuje się pszczelarstwem, to z roku na rok ubytek w populacji pszczoły jest zauważalny  gołym okiem- nieświadome stosowanie chemicznych środków ochrony roślin jako działalność człowieka, stanowi główny czynnik w rozwoju tego trendu i negatywnie wpływa na bioróżnorodność.

Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującym prawem, każdy kto stosuje chemiczne środki jest zobowiązany m.in. do wykonywania zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających, zachowywania minimalnych odległości od pasiek, dobierania środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu oraz niestosowania preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty.

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).