Dziś na terenie całej Polski rozpoczyna się najważniejsze obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludności. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia br. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

Dziś na terenie całej Polski rozpoczyna się najważniejsze obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludności. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia br. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

Do aplikacji można się zalogować korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie posiadają komputera lub telefonu z Internetem, mogą zwrócić się o pomoc do  najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy w Nozdrzcu i zgłosić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Gminnego Biura Spisowego.
Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę. Nr telefonu do Gminnego Biura Spisowego w Nozdrzcu: 13 4398020 wew. 28. Członkowie Gminnego Biura Spisowego dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z mieszkańcami, którzy nie dokonają spisu przez Internet lub telefon, skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie lub bezpośrednio (jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli), aby przeprowadzić spis. Będą oni wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem, a ich tożsamość będzie można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer infolinii,  aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronach internetowych urzędów statystycznych.

Prosimy o życzliwe przyjęcie rachmistrzów.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi. Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Serdecznie dziękujemy za udział w spisie, za przychylność, wsparcie i pomoc w realizacji tego ważnego badania.

Więcej informacji o NSP 2021 można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spis.gov.pl