Gmina Nozdrzec jest z pewnością jedną z najpiękniejszych gmin w Polsce. Każda z miejscowości, w tym urokliwym zakątku naszego kraju szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturowym i społecznym, wypracowanym przez wiele pokoleń mieszkańców. Znajdują się tutaj liczne zabytki, które stanowią element naszego dziedzictwa. Dokumentują przeszłą działalność naszych przodków oraz identyfikują społeczność lokalną, tworząc naszą tożsamość. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego i ma na celu m.in. rozbudzanie i zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej, wzbudzenie zainteresowania młodego pokolenia materialną spuścizną naszych przodków, pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno, wzbudzenie inwencji twórczych oraz zaoferowanie ambitnego spędzania wolnego czasu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który znajduje się tutaj.

Gmina Nozdrzec jest z pewnością jedną z najpiękniejszych gmin w Polsce. Każda z miejscowości, w tym urokliwym zakątku naszego kraju szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturowym i społecznym, wypracowanym przez wiele pokoleń mieszkańców. Znajdują się tutaj liczne zabytki, które stanowią element naszego dziedzictwa. Dokumentują przeszłą działalność naszych przodków oraz identyfikują społeczność lokalną, tworząc naszą tożsamość.

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego i ma na celu m.in. rozbudzanie i zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej, wzbudzenie zainteresowania młodego pokolenia materialną spuścizną naszych przodków, pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno, wzbudzenie inwencji twórczych oraz zaoferowanie ambitnego spędzania wolnego czasu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który znajduje się tutaj.