Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu zorganizował konkurs humanistyczno- plastyczny dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli „11 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego.

Adresatami konkursu były dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas 0- VIII, zamieszkujący teren Gminy Nozdrzec. Konkurs był jednoetapowy. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie zainteresowania historią Rzeczypospolitej Polskiej, budowa szacunku wobec Ojczyzny oraz bohaterów i symboli narodowych.

Konkurs został przeprowadzony w kilku kategoriach wiekowych, dla których przepisane były poszczególne kategorie tematyczne. Na konkurs zgłoszonych zostało 160 prac. Prace oceniała komisja powołana przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Edytę Serwatkę. Komisja konkursowa w składzie:
– Grażyna Gładysz- przewodnicząca komisji
– Agnieszka Baran- członek komisji
– Katarzyna Nowosielska- członek komisji

oceniając prace plastyczne brała pod uwagę estetykę, oryginalność i pomysłowość oraz samodzielność wykonania. Kryteria oceny prac humanistycznych obejmowały: zgodność prac z tematyką konkursu, poprawność stylistyczną i językową oraz samodzielność i oryginalność pracy.

Decyzją Komisji w każdej grupie tematycznej przyznano I, II, III miejsce, w tym miejsca ex aequo. Przyznane zostały również wyróżnienia.

W kategorii „Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej”- konkurs plastyczny dla przedszkoli
i uczniów klas „0”:

Gabriel Herbut- I miejsce
Nina Serwatka- II miejsce
Maksymilian Baran- II miejsce
Szymon Łach- III miejsce

Wyróżnienie:

Piotr Kijowski
Maria Prokop
Amelia Wojnar
Marcel Gaworecki
Szymon Kozdroń

W kategorii „Godło Rzeczypospolitej Polskie”- konkurs plastyczny dla uczniów klas I- III:

Anna Ziembicka- I miejsce
Gabriel Pyś- II miejsce
Lena Serwatka- II miejsce
Lena Kiełbasa- III miejsce
Dawid Boroń- III miejsce

Wyróżnienie:

Monika Wójcik
Zofia Marszałek
Kornelia Jamrozik

W kategorii „Bohaterowie Niepodległości”- konkurs plastyczny dla uczniów klas IV- VI:

Gloria Rebizak- I miejsce
Paweł Gierula- II miejsce
Oliwia Sawczak- II miejsce
Kacper Kuźmik- III miejsce
Michał Czopor- III miejsce
Miłosz Pęcherek- III miejsce

W kategorii „Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Podaj trzy argumenty: z literatury, historii i własnej obserwacji”- konkurs humanistyczny dla uczniów klas VII- VIII:

Maja Oleksa- Skubisz- I miejsce
Milena Szerszeń- II miejsce
Aleksandra Baran- III miejsce

Wyróżnienie:

Anna Gierula

Dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny udział w konkursie, ich rodzicom i nauczycielom ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Nozdrzec.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani w najbliższym czasie.