Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej od 7.11.2020 r. do 29.11.2020 r. wprowadza się zmiany w udostępnianiu zbiorów przez Biblioteki Publiczne z terenu Gminy Nozdrzec.

Zgodnie z ust. 11b wymienionego powyżej rozporządzenia, rekomenduje się udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnianie może odbyć się za pośrednictwem książkomatów lub przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.

Procedura udostępniania zbiorów:

1. Czytelnik zamawia telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje.                                    2.Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę.                                                                                                                                                       3. Bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami.                                                                                                                                         4. O omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty.

Zachęcamy do korzystania z tej formy wypożyczania, dane kontaktowe do poszczególnych bibliotek znajdują się w pliku do pobrania. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury, tel. 134398003

Pragniemy poinformować, aby dostosować funkcjonowanie Bibliotek Publicznych w nowej rzeczywistości, trwają prace nad tworzeniem elektronicznego katalogu on- line w ramach systemu bibliotecznego MAK+. Wprowadzenie tego systemu pozwoli na elektroniczne zarządzanie zbiorami Bibliotek Publicznych oraz ułatwi dostęp czytelnikom do księgozbiorów wszystkich bibliotek z terenu gminy.

Dane kontaktowe do Bibliotek Publicznych (do pobrania)