Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie i Wójt Gminy Nozdrzec zapraszają do udziału w bezpłatnym wyjeździe autokarowym do Boguchwały na  XV Jesienną Giełdę Ogrodniczą połączoną z Podkarpackim Świętem Winobrania,  IV Ogólnopolską Wystawą Królików oraz Dniem Pola 4 października 2020 r. (niedziela) Wyjazd: godzina 900 z Izdebek Powrót: godzina 1400 Trasa przejazdu autokaru: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Hłudno, Wesoła, Ryta Górka Barycz,przez Gwoźnicę do Boguchwały. Zapisy pod numerem telefonu: 721 073 899 - Aneta Pelczarska-Czajka
PODR Boguchwała

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie informuje, że w związku z aktualnie panującym zagrożeniem epidemicznym doradcy rolniczy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie pracują bez bezpośredniego kontaktu z interesantami. Sprawy załatwiamy telefonicznie lub mailowo.

W celu uzyskania odpłatnej  pomocy min. przy złożeniu wniosku obszarowego za pomocą aplikacji e-wniosek plus proszę o kontakt telefoniczny z doradcą. Wniosek będzie wypełniał elektronicznie doradca  przy telefonicznej konsultacji z rolnikiem. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu:721 073 899 (Aneta Pelczarska-Czajka) lub mailowo: aneta.pelczarska@podrb.pl