Ważna informacja
PROSIMY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASAD KWARANTANNY!
ZA NIEPRZESTRZEGANIE KWARANTANNY GROZI MANDAT KARNY W WYSOKOŚCI 5000 ZŁ.