Parter

Pokój nr 1  — Kasa: Michał Sycz, wewn. 33

Pokój nr 2 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wewn. 41, 55 tel., fax. 13 439 81 64

 

I piętro

Pokój nr 4 – Skarbnik Gminy Nozdrzec, Halina Wandas –  wewn. 24

Pokój nr 5 – księgowość, płace – Renata Mordias, Monika Pietrykowska, Maria Mistecka – wewn. 25

Pokój nr 6 – podatki  – Alfreda Ścibor, Dorota Pomykała, Katarzyna Nykiel – wewn. 26

Pokój nr 7 – Sekretarz Gminy Nozdrzec – Agnieszka Baran – wewn. 34

Pokój nr 8 – sekretariat – Alicja Makaryk – tel. 134398020, 134398036, 134398040, fax. 134398170

Pokój nr 9 – Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski – tel. 134398020

Pokój nr 11 – kadry, stypendia GZEAS – wewn. 37

Pokój nr 12 – księgowość GZEAS – wewn. 40

Pokój nr 13 – Kierownik GZEAS – wewn. 39

Pokój nr 14 – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – wewn. 43

 

II piętro

Pokój nr 15 – działalność gospodarcza – Katarzyna Nowosielska – wewn. 48

Pokój nr 16 – asystenci rodziny (GOPS)– wewn. 32

Pokój nr 18 – Zakład Gospodarki Komunalnej – wewn. 45, 46

Pokój nr 19 – Informatyk – Piotr Dyrda – wewn. 27

Pokój nr 20 – Urząd stanu Cywilnego, ewidencja ludności – Magdalena Niemiec, Katarzyna Helon – wewn. 28

Pokój nr 21 – Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; inwestycje, przetargi, drogownictwa – Andrzej Kłak, Tomasz Chryń, Paweł Malec

Kadry, planowanie przestrzenne – Kazimiera Potoczna, Tatiana Chryń – wewn. 42

Pokój nr 22 – księgowośc GPS – wewn. 54

Pokój nr 23 – gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska – Małgorzata Szewczyk, Elżbieta Gierula – wewn. 30

opłaty komunalne – księgowość i egzekucja – Stanisław Gierula – wewn. 23

Pokój nr 24 – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe – Maciej Duda – wewn. 31

Pokój nr 25 – rolnictwo, pozyskiwanie środków pozabudżetowych – Maria Potoczna, Anna Kłak – wewn. 29

Pokój nr 27 – Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego – wewn. 52

Pokój nr 28 – Przewodniczący Rady Gminy – Adrian Skubisz – wewn. 53