Wiosna to piękny  czas, w którym   porządkujemy nasze  domy, ogrody oraz całą gminę!

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w  akcję sprzątania gminy, której celem jest uświadomienie, że estetyka otaczającego nas świata  jest naszą wspólną sprawą.

W ramach akcji likwidujemy nielegalne wysypiska , z miejsc ogólnodostępnych zbieramy zalegające odpady,  sprzątamy drogi, chodniki, przydrożne rowy, na podstawie wyrzuconych  śmieci często udaje się ustalić ich właścicieli.

Wyrazem zaangażowania będzie udział uczniów szkół z terenu gminy, którzy pod opieką nauczycieli wezmą udział w sprzątaniu 7 maja.

Wszyscy chętni, którzy chcą włączyć się do wspólnego porządkowania mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel. 13 43 98 020 wewn. 30

 

Inicjatywa realizowana pod patronatem Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Adriana Skubisza.