Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 25. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 lipca 2018 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019.
  7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  8. Podjęcie uchwał i wniosków.
  9. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
  10. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania