Zarząd Bieszczadzkiego Forum Europejskiego uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2016 roku rozpoczyna realizację dwóch projektów dotacyjnych: „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu” oraz „Moja firma sukces Podkarpacia”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. W ramach projektów będzie możliwość pozyskania dotacji w wysokości 23 tysięcy złotych na otwarcie działalności gospodarczej oraz comiesięcznego wsparcia pomostowego w wysokości 1 600,00 złotych przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat projektów zapraszamy do biura Bieszczadzkiego Forum Europejskiego w Lesku przy ul. Mickiewicza 17, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr 13 469 6272, 605847337.