Z Magierowa bliżej do Wesołej

                                         

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2  w miejscowości Wesoła” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach operacji wykonany został cały odcinek drogi łączący przysiółek Magierów z Wesołą liczący ok. 2,6 km. Na drodze została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, zostały odmulone przydrożne rowy i wyremontowane przepusty pod koroną drogi, a także pod zjazdami. Łączny koszt zadania wyniósł 768 146,11 zł.