Realizacja projektu PSEAP

W Urzędzie Gminy Nozdrzec realizowany jest projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaś partnerami poszczególne gminy, powiaty i miasta z terenu województwa podkarpackiego.

Łączna wartość projektu to kwota 98 669 023,89 zł, z czego 81 850 846,26 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W ramach PSeAP-u do Urzędu Gminy dostarczono 19 komputerów stacjonarnych oraz 8 komputerów przenośnych wraz z licencjami na system operacyjny Windows 8, program do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, pełny pakiet Microsoft Office 2013, infomat zewnętrzny, wewnętrzny a także 2 zestawy do kwalifikowanego podpisu elektronicznego ważnych przez okres 5 lat. Ponadto zakupiono bardzo wydajne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne do obsługi kancelarii urzędu oraz wyposażenie serwerowni w postaci serwera, urządzeń sieciowych, zasilacza awaryjnego (tzw. UPS). W budynku została wykonana również cała infrastruktura sieciowa do której już zostały wpięte wszystkie urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego projektu. Projekt przewiduje również cykl szkoleń dla określonej grupy pracowników z zakresu obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów i administrowania (zarządzania) tym systemem, a także instruktaże z obsługi dostarczonych urządzeń.

https://pseap.podkarpackie.pl/