Proszę Cię

Proszę
Pozostań ze mną jak długo trzeba
Podaj mi dłonie, w nich kromkę chleba
Przytul z miłością do serca swego
Człowieka chorego, człowieka starego

Proszę
Byś iskrę ciepła mógł podarować
By dłoń spoczęła na mojej skroni
Proszę, byś zawsze mógł się radować
Z przyjaźni ludzi, od których świat stroni

Proszę Cię jeszcze
Gdy światło zgaśnie i mrok otuli
Chwil parę zostań na pożegnanie
Proszę, bądź zawsze sobą, przygotowany
By serca Twego cząstka, była na dawanie