Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna

Stowarzyszenie Monar
Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Nozdrzcu
Nozdrzec 63 (Dom Strażaka)

Oferta poradni skierowana jest do:

 • wszystkich grup wiekowych
 • osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu),
 • osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi
 • osób uzależnionych i zagrożonych problemem uzależnień behawioralnych,
 • absolwentów programów terapii uzależnień,
 • rodziców, partnerów, członków rodzin osób uzależnionych/zagrożonych uzależnieniem (w tym osób z problemem współuzależnienia),
 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą,
 • pracowników instytucji zajmujących się osobami dorosłymi z problemami prawnymi i społecznymi (pracownicy -socjalni, asystenci rodzinni, służba zdrowia, sądy, kuratorzy, policja)

Proponowana w placówce formy pomocy:

 • realizacja programu profilaktyki selektywnej FRED GOES NET
 • realizacja programu CANDIS
 • poradnictwo,
 • działania informacyjno-edukacyjne,
 • interwencje kryzysowe
 • diagnostyka uzależnień (wstępna)
 • grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych
 • psychoedukacja
 • konsultacje rodzinne
 • programy profilaktyczne dla szkół i innych placówek pracujących z dziećmi i  młodzieżą