Polska

Moja Ojczyzna
nie jest z Gombrowicza.

Mieści się w słowie,
mowie i czynie-
kontynuatorka ojcowizny,
spokojna od wielu lat.

Tym większą miłością
obdarzył Ją Bóg,
im bardziej o Niej pamiętamy,
jak o naszych przodkach
spoczywających na cmentarzach.

W XXI wieku nie trzeba
już za Nią przelewać krwi-
trzeba rozumieć.