Król chłopów

„Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”,
a w niej moja ojcowizna,
datująca się od wielu wieków.

Kazimierz Wielki zastał ją drewnianą
a zostawił murowaną.

Ostatni Piast na tronie.

Nasze Podkarpacie- wtedy
Ruś Czerwona- odtąd się osiedliło
i zostało po wieki polskie,
zarówno grody jak i wsie czy sioła,
polskie folwarki i osady chłopskie.

Gdyby nie on- nie byłoby nas tutaj,
zabraliby nas Rusy, którym
wydarł każdą polską piędź
Rusi Halickiej,
osadzając nań z honorem swoich
rycerzy.

Lokował wsie i miasta, budował
kościoły, dał prawa Żydom,
napływającym z Europy.

Podkarpacki Brzozów wybudował mu
pomnik pamięci i wdzięczności,
po wiekach- składając hołd
jednemu z władców największych.

Staliśmy się potęgą na wieki całe!