Kontakt

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

tel. 13 439 80 20, 13 439 80 36

fax. 13 439 81 70

e-mail: ugn@nozdrzec.pl

Numer rachunku bankowego:

44 9093 1017 2004 0400 2310 0001

Bank Spółdzielczy w Dynowie, oddział Nozdrzec