Harmonogram Wywozu Odpadów Komunalnych w 2017 r.

STYCZEŃ               10, 24

LUTY                        7, 21

MARZEC                 7, 21

KWIECIEŃ              4, 18

MAJ                     2, 16, 30

CZERWIEC            13, 27

LIPIEC                    11, 25

SIERPIEŃ                8, 22

WRZESIEŃ             5, 19

PAŹDZIERNIK        3, 17, 31

LISTOPAD             14, 28

GRUDZIEŃ           12, 30

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, Nozdrzec, Wesoła, Hłudno, Siedliska, Huta Poręby, Wołodź

MARZEC                 6

LISTOPAD              13

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, Wara, Izdebki

MARZEC                 20

LISTOPAD              27