Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji w Nozdrzcu

36-245 Nozdrzec
tel. (013) 43-98-003

Siedziba: Dom Strażaka w Nozdrzcu

Czynne:  poniedziałek – piątek, od 8.00 do 18.00

Usługi:

– Bezpłatny dostęp do Internetu,

– Przepisywanie dokumentów,

– Kserowanie.