Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych lub korekty deklaracji

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6 tel. 13 43 98 020 w. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty

– do pobrania/wypełnienia online

Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT – 1

Załącznik do deklaracji – DT – 1/A

Przy składaniu korekty należy przedłożyć decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu lub umowę sprzedaży

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: złożenie deklaracji – do 15 lutego roku podatkowego lub 14 dni po powstaniu obowiązku podatkowego

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Inne informacje: wysokość stawek podatkowych określa Uchwała Rady Gminy w Nozdrzcu w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.