Zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6, tel. 13 4398020 w. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty: wniosek (podanie) o zawieszenie postępowania (powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zawieszenia postępowania)

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do miesiąca

Tryb odwoławczy: zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia