Chrzest Polski

I oto zostało zapisane
radosne zaklęcie
początków chrześcijaństwa:
przybycie z Czech księżniczki
Dąbrówki i ślub z Mieszkiem I.

To był pogański książę,
a że „silny wielce”,
przeto przyjął nową wiarę
i poznał go Rzym.

Syn jego- Bolesław Chrobry-
uczynił swoje państwo
potęgą wśród Słowian,
niezależną od Rusi czy Niemców,
pogan nawracał misjonarzami
na czele ze świętym Wojciechem,
po którego męczeńskiej śmierci
zapłacił wagę złota za ciało.

za jego panowania miejsce
Światowida i świętych gajów
zajął Król Wszechświata-
Chrystus-
błogosławiący Polsce.