Biało- czerwona

Wisi, spokojnie łopocząc
w rytm wiatru-
flaga narodowa
nad wejściem do mojego
domu.

To tutaj próg
będący twierdzą polskości
to tu my Polacy
i nasz polski ród.

Tych flag narodowych
pełno we wsi,
lokowanej w czasach
Kazimierza Wielkiego.

I tutaj pomniki historii:
Grób Nieznanego Żołnierza,
Dąb Pamięci,
Obelisk Smoleński…

I tutaj ludzie, pamiętający
dawne czasy,
pielęgnujący ową pamięć
z pokolenia na pokolenie.

Historia trwa.
Nawet Bóg zesłał
piękną pogodę w listopadzie.
Dusza się cieszy.