Będą mieszkania socjalne w Wesołej

Gmina Nozdrzec podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła”.  W ramach zadania powstanie 11 mieszkań socjalnych oraz zostanie zagospodarowany plac wokół budynku. Obecnie trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji przetargowej.