Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Logo Gminy Nozdrzec

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr...

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 9 maja 2022 r. o godz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Działka nr 318...