Herb Gminy Nozdrzec

Projekt „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach projektu „Przedszkole w Warze – now

a jakość edukacji przedszkolnej”.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą w prowadzeniu dodatkowych zajęć logopedycznych realizowanych w ramach projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”, przedstawiamy zaktualizowany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec Nr 85 z dnia 01.10.2020 w sprawie zmiany Regulaminu

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Logotypy projekt