Recykling

Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione.

Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
, m.in. wytwórcy odpadów oraz prowadzący ich przetwarzanie, itd.

Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni wysłać sprawozdania w terminie do 11 września 2020 r.

Jednocześnie należny pamiętać, że po złożeniu sprawozdania będzie możliwość dokonania ewentualnej jego korekty.