Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Zakończenie ważnych inwestycji drogowych. W ostatnich dniach nastąpił odbiór techniczny chodników wybudowanych w ciągu dróg powiatowych- nr 1936R (Barycz- Izdebki) oraz nr 2036R (Wara- Brzozów). W ten sposób zostały zakończone działania, które były wynikiem dobrej współpracy między samorządem gminy Nozdrzec oraz powiatu brzozowskiego. W ramach przeprowadzonej inwestycji wybudowano ponad 1000 metrów chodnika, w kwocie 1 474 793,58 złotych. Udzielona pomoc finansowa dla pow. brzozowskiego ze strony gminy Nozdrzec, wyniosła 737 385,00 złotych. Przypomnijmy, że w dniu 5 maja br. na XXVII zwyczajnej sesji, Rada Gminy Nozdrzec na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, rozpatrzyła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Akt ten miał charakter intencyjny i wyrażał wolę nozdrzeckiego samorządu do nawiązania współpracy z pow. brzozowskim, w celu realizacji projektów rozwijających infrastrukturę pieszą w ciągu dróg powiatowych. Zrealizowane deklaracje ws. budowy infrastruktury drogowej, które zapadły jeszcze na posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec w dniu 31 stycznia 2020 roku, z udziałem Wicestarosty Brzozowskiego Jacka Adamskiego znacząco, wpłynęły na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Jeszcze do niedawna jedynie 7% dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nozdrzec, posiadało jakże ważną infrastrukturę dla pieszych. Przy najdłuższym odcinku drogi powiatowej (2036R Wara- Brzozów) o długości 15,47 km, znajdowało się zaledwie 225 metrów chodnika. Zakończona inwestycja spowodowała ponad 3. krotny wzrost długości infrastruktury pieszej wzdłuż strategicznego odcinka drogi powiatowej. To nie koniec planowanych działań, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg- na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec wykonane zostały projekty chodników dla miejscowości Hłudno, Wesoła oraz Wesoła- Ujazdy. Analogiczne działania są prowadzone względem DW 835, natomiast na XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec przedstawiono plany dot. kontynuacji działań inwestycyjnych. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec Adriana Skubisz, w posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, który zapowiedział remont drogi powiatowej Wara- Brozów oraz Izdebki- Obarzym, a także budowę chodników w miejscowości Wara- 450 m., Izdebki- 700 m., Izdebki- Rudawiec- 350 m. Podkreślił również, że w Hłudnie oraz Wesołej powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych, z wysepką oraz oświetleniem i przylegającymi odcinkami chodnika w sumie za ponad 600 tys. złotych.

Ważne informacje z XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec

W dniu 29 października, odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Poza podjęciem istotnych decyzji w ważnych sprawach dla funkcjonowania naszej społeczności, udzielone...
Setne urodziny Pana Stanisława Toczka

Setne urodziny Pana Stanisława Toczka

Pan Stanisław Toczek urodził się 2 listopada 1921 roku w Nozdrzcu, gdzie mieszka od urodzenia. Wychował 3 dzieci, Przez całe życie ciężko pracował, by...
"Otwórzmy się na siebie" jest projektem przygotowanym przez kierownictwo, pracowników oraz opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Udostępnienie zespołu pałacowo- parkowego jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wynikające z Raportu diagnostycznego zasobów kulturotwórczych Gminy Nozdrzec. Działanie jest również wspaniałą okazją do przybliżenia lokalnej historii oraz obecnej funkcji zabytkowego budynku. Idea inicjatywy ma na celu poznanie oraz zrozumienie świata osób ze szczególnymi potrzebami, a także zainspirowanie mieszkańców do rozpoczęcia działań na rzecz wolontariatu w ŚDS. Ponadto wydarzenie pozwoli zaprezentować możliwości uczestników oraz zachęci rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych do utworzenia grupy wsparcia i podjęcia aktywności społecznej. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach już w najbliższą niedzielę (12.09), od godz. 14:00.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach zaprasza na Dzień Otwarty

"Otwórzmy się na siebie" jest projektem przygotowanym przez kierownictwo, pracowników oraz opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Udostępnienie zespołu pałacowo- parkowego jest odpowiedzią na potrzeby...
Zapraszamy do udziału w oddolnej inicjatywie realizowanej zgodnie z projektem pn. Prom Do Kultury, finansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. Plon niesiemy Plon ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności dawnych tradycji związanych z obchodzeniem zakończenia żniw. Inicjatywa to również ukłon w stronę rolników i podziękowanie za ich ciężką pracę. Działania przygotowane przez grupę nieformalną- autorów oddolnej inicjatywy, obejmowały dwa etapy. Pierwszym z nich były warsztaty robienia wieńców dożynkowych zgodnie z tradycją ziemi krośnieńskiej. Drugim etapem realizowanej inicjatywy są dożynki. Odbędą się zgodnie ze staropolską tradycją, z udziałem zespołu obrzędowego, który przybliży nam dawne zwyczaje oraz tradycje związane z wyżynkami. Na niezwykle atrakcyjne widowisko zapraszamy już w tą niedzielę (15 sierpnia, godz. 15:00) do Wary, na plac koło Domu Strażaka.

Tradycyjne dożynki w Warze

Zapraszamy do udziału w oddolnej inicjatywie realizowanej zgodnie z projektem pn. Prom Do Kultury, finansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz...