Logo programu Czyste Powietrze

Zapraszamy Państwa do skorzystania z Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Dotychczas na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Nozdrzec zostało zawartych 56 umów na dotacje w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i pozyskano w sumie 869 245, 93 zł.

Wszystkich zainteresowanych warunkami Programu oraz złożeniem wniosku o dotację zapraszamy do pokoju nr 29 w Urzędzie Gminy Nozdrzec lub do kontaktu pod nr tel.: 13 4398020, wewn. 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Gierula.