Uwaga - roboty drogowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 1936R Barycz – Izdebki w km 2+890 – 3+400 w miejscowości Wesoła – Magierów w dniu 18,19.10.2022r. (wtorek,  środa ) w godz. od 8.00 do 17.00  i w km 0+000 – 0+160w m. Barycz  w dniu 20.10.2022r. (czwartek) w godz. od 8.00 do 11.00   związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.