Uwaga - roboty drogowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 2061R Izdebki  – Hłudno  w km 1+722 – 2+520 oraz 3+240 – 3+440 w miejscowości Izdebki i Hłudno w dniu 14.10.2022r. (piątek) i w 17,18.10.2022 (poniedziałek, wtorek) w godz. od 8.00 do 17.00 w związku z wykonaniem stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.
 Jednocześnie informujemy, że  w okresie pielęgnacji konstrukcji stabilizowanej do 28.10.2022 dopuszczalny ruch kołowy z ograniczeniem do 3,5T .
Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów
Anna Pytlak