Gmina Nozdrzec logo

Instytut Szkoleniowo – Badawczy z Rzeszowa na zlecenie Gminy Nozdrzec realizuje „Diagnozę Problemów Społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz stanowić będzie podstawę do zorganizowania skutecznych działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Ankieta znajduje się pod adresem:

https://www.survio.com/survey/d/N2I6D1Q7B2Q6G1A8K – mieszkańcy

https://www.survio.com/survey/d/X9Q3K6A8V1Y8G3T3Q – właściciele/sprzedawcy punktów sprzedaży napojów alkoholowych