Pan Zdzisław Socha odznaczony tytułem

Tym razem wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” dla Pana Zdzisława Sochy, został pozytywnie rozpatrzony. Tytuł ten nadawany jest w dowód uznania, wdzięczności i uhonorowania osiągnięć i zasług dla powiatu brzozowskiego.

Pan Zdzisław Socha urodził się 27 lutego 1938 roku. Jest osobą powszechnie znaną oraz cenioną w naszym środowisku lokalnym. Nasz doceniony Senior nie jest tylko przedsiębiorcą i pracodawcą, to człowiek o wielkim sercu, który jest otwarty na potrzeby społeczne i ludzkie. Przez wiele lat podejmował się bezinteresownej pomocy, którą świadczył na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, instytucji kościelnych, organizacji społecznych funkcjonujących na terenie powiatów: brzozowskiego i rzeszowskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję radnego i członka Zarządu Gminy Nozdrzec. Był aktywnym ogniwem społecznych komitetów gazyfikacji oraz inicjatorem i głównym fundatorem budowy zespołu boisk przy Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu. Za wsparcie oświaty w 2006 roku został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Systematycznie wspiera działające na terenie gminy kluby sportowe, za co LKS „San” Nozdrzec nominował Pana Zdzisława Sochę do tytułu „Zasłużonego dla Gminy Nozdrzec”, który otrzymał w 2012 roku. Nasz laureat jest również corocznym sponsorem imprez sportowych organizowanych przez Koło Wędkarskie „Brzana” w Nozdrzcu. Wspiera rzeczowo i finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pan Zdzisław Socha otrzymał również tytuł Indywidualności Roku 1999 w Regionie Brzozowskim „za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w rozwój gospodarczy i kulturalny gminy Nozdrzec”.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje również społeczna wrażliwość Pana Zdzisława, która przejawia się w szczególnej pomocy dzieciom, starszym i osobom dotkniętym przez trudną sytuację życiową. Inicjatywą jaką ostatnio p. Socha zrealizował na rzecz samorządu i społeczności lokalnej jest wykonanie robót ziemnych pod budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji „Pod Trepazem” w Nozdrzcu.
Jak stwierdził, podczas wręczenia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” wiele w życiu przeżył i otrzymał wiele dobra, którym chce się dzielić z innymi. Jest osobą niezwykle skromną, rodzinną i ceniącą tradycyjne wartości.
Gratulujemy Panu Zdzisławowi otrzymanego wyróżnienia oraz składamy serdeczne podziękowania za prospołeczną postawę i wieloobszarową działalność na rzecz wspólnego dobra.