Biblioteka Publiczna w Wesołej zakończyła realizację projektu pn. „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”. Adresatami zadania były dzieci w wieku 10- 14 lat, które wzięły udział w 31. godzinnym szkoleniu podnoszącym kompetencje medialne. Zdalne szkolenia odbywały się z wykorzystaniem platformy TEAMS. Udział w projekcie pozwolił najmłodszym mieszkańcom gminy Nozdrzec poznać najbardziej popularne programy do edytowania tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz zdobywania informacji. Bardzo ważnym tematem było przedstawienie zasad zachowania w komunikacji publicznej oraz indywidualnej, wynikających z metod pisania służbowych i prywatnych wiadomości elektronicznych. W związku z tym, że najmłodsza grupa użytkowników Internetu jest zagrożona licznymi zagrożeniami, wskazano również na zasady bezpiecznego funkcjonowania w Sieci. Ponadto młodzi uczestnicy projektu dowiedzieli się czym są prawa autorskie, co to jest utwór. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej).

Biblioteka Publiczna w Wesołej zakończyła realizację projektu pn. „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”. Adresatami zadania były dzieci w wieku 10- 14 lat, które wzięły udział w 31. godzinnym szkoleniu podnoszącym kompetencje medialne. Zdalne szkolenia odbywały się z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Udział w projekcie pozwolił najmłodszym mieszkańcom gminy Nozdrzec poznać najbardziej popularne programy do edytowania tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz zdobywania informacji. Bardzo ważnym tematem było przedstawienie zasad zachowania w komunikacji publicznej oraz indywidualnej, wynikających z metod pisania służbowych i prywatnych wiadomości elektronicznych. W związku z tym, że najmłodsza grupa użytkowników Internetu jest zagrożona licznymi zagrożeniami, wskazano również na zasady bezpiecznego funkcjonowania w Sieci. Ponadto młodzi uczestnicy projektu dowiedzieli się czym są prawa autorskie, co to jest utwór.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej).